top of page

Sante Mantal, Remanbre

Onè, Respè

Kay Thellot 
Manbo Asongwe, etnoterapeut

Ak yon Mètiz nan Entèvansyon ak Sipò Sikolojik nan Inivèsite Yorkville nan Kanada, entèvansyon nan ede relasyon se yon espas privilejye kote mwen gen opòtinite pou akonpaye yon moun oswa yon gwoup moun. amelyore kalite lavi yo an tèm de sante mantal yo.

Avèk apwòch dekolonyal, afwosantrik ak etnoespirityèl ke map ofri ak Prensip Minokan, pèmèt mwen ofri yon akonpayman etnoterapetik banm plis espas pou m entegre zouti sikososyal ak sikoterapetik Vodou yo. Vodou se yon apwòch zansèt yo te òganize pou konseptyalize maladi a pa kòm yon patoloji. men pito kòm yon opòtinite pou entegrasyon pwòp tèt nou. Se nan entegrasyon sila mwen jwenn ak enspirasyon vèvè Minokan ki entegre tout enèji linivè a, alekile tout bagay gen plas li. Ak sajès Zansèt yo devlope nan jere chòk kolonyal ak rezistans pou kenbe mounite yo. Travay Zansèt nou louvri yon "nouvo" pèspektiv sikolojik sou sa ki byennèt ak gerizon ye, ansanm ak kijan pou nou geri tèt nou pou tèt nou pandan n ap navige nan espas opresyon ki fè eko ak opresyon Zansèt nou an te fè fas yo.

Lè nou onore ak respekte ekspètiz Zansèt nou yo devlope nan viv nan sistèm opresyon sila, nou reprann zak oto-detèmine fason nou gen rapò ak tèt nou, liye nou yo, lòt moun, sa n ap viv ak nan espas nou okipe yo.  

Barnabe Solon fotograf

DSC05856.jpg
bottom of page