top of page

Sante Mantal, Rasin

Sèvis

Avèk diplom Metriz nan Counselling Psychology mw, map kontinye sipèvizyon yon sikològ ki anrejistre nan Lòd Sikològ Quebec, ki soti nan kominote Ayisyen an poum asire bon kalite sèvis.

 

Fòma terapetik map ofri nan kad estaj klinik me enkli terapi endividyèl, gwoup, koup ak fanmi.

Detay ak frè ap disponib nan premye konsiltasyon.

Barnabe Solon fotograf

bottom of page